Tuesday, August 11, 2009

LIMA PRINSIP HEDONISME

1.Prinsip Vietalisme yang menekankan apa-apa yang berbentuk kuat dan menguntungkan dari segi kebenaran akan dianggap baik.

2.prinsip kreativiti yang meletakkan sesuatu yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan penghasilan ciptaan baru akan dianggap sebagai suatu yang baik dan bermutu.

3.prinsip relative, menekankan tidak ada suatu konsep dan pemahaman terhadap suatu fakta atau teori yang bersifat mutlak dan kekal. sebaliknya semuanya boleh diubah mengikut perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan.

4.prinsip hedonisme, menggariskan apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap baik, manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa kepada penderitaan nafsu akan dianggap buruk.

5.majoriti masyarakat adalah semagai pemutus, justetu aliran ini menggangap pilihan majoriti adalah pilihan terbaik.

dipetik dari:al-islam

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...