Tuesday, October 1, 2013

Kerja 3

1.dunia belajar dengan dunia pekerjaan tidaklah sama.

2.semasa kita belajar, kita ditekankan untuk target supaya lulus dalam setiap mata pelajaran yang kita ambil.

3.dalam dunia pekerjaan, adakalanya kita ada target tersendiri, dan adakalanya juga kita perlu ada kemahiran untuk mengelakkan daripada sesuatu perkara berlsku kepada kita.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...